خسارت دو میلیارد افغانی؛ دستاورد طالبان در دو ماه گذشته

خسارت دو میلیارد افغانی؛ دستاورد طالبان در دو ماه گذشته

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت که گروه طالبان در دو ماه اخیر، نزدیک به ۳۰۲ مکتب را از بین برده‌اند. شاه حسین مرتضوی در این نشست خبری گفت که گروه طالبان در این دو ماه ۵۳۰۵ خانه مسکونی، ۳۰۲...