هند پس از اژدهای خفته دومین خریدار بزرگ اسلحه در آسیا می‌باشد

هند پس از اژدهای خفته دومین خریدار بزرگ اسلحه در آسیا می‌باشد

هند با پشت سر گذاشتن عربستان، چهارمین خریدار بزرگ اسلحه جهان شد پیش‌بینی می‌شود که هند تا سال ۲۰۱۸، سومین خریدار بزرگ سلاح جهان شود. هند با پشت سر گذاشتن عربستان سعودی و روسیه، به چهارمین خریدار بزرگ سلاح در جهان تبدیل...