رهبران اروپا خروج بریتانیا را به بحث گرفته‌اند

رهبران اروپا خروج بریتانیا را به بحث گرفته‌اند

رهبران اروپا راهنمای مذاکرات خروج بریتانیا از این اتحادیه را به بحث گرفته‌اند. رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، در بروکسل تجمع کرده‌اند تا موضع رسمی خود را در قبال خروج بریتانیا از این اتحادیه روشن سازند. دونالد توسک،...