خروج آمریکا از پیمان ترانس-پاسیفیک

خروج آمریکا از پیمان ترانس-پاسیفیک

دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا می گوید در نخستین روز شروع به کار خود آمریکا را از توافق تجاری ترانس-پاسیفیک (تی پی پی) خارج خواهد کرد. او این موضوع را در پیامی ویدئویی در تشریح برنامه های اولیه خود پس از ورود به کاخ...