خرسندی ساکنان هرات از ایجاد کمیسیون انسجام شهری

خرسندی ساکنان هرات از ایجاد کمیسیون انسجام شهری

شماری از ساکنان هرات از ایجاد کمیسیون انسجام شهری در این ولایت ابراز خرسندی می‌کنند.   «احمد زبیر» یکی از ساکنان هرات در تماس با تلویزیون چکاد ضمن ابراز خوشحالی از ایجاد این کمیسیون می‌گوید که افرادی شاید بخاطر...