ارائه خدمات صحی در ولسوالی کشک کهنه رضایت بخش است

ارائه خدمات صحی در ولسوالی کشک کهنه رضایت بخش است

مسئولان در ولسوالی کشک کهنه هرات می‌گویند که مرکز صحی در این ولسوالی تا حدودی مشکلات ساکنان این ولسوالی را بر طرف می‌کند.   «لعل محمد عمرزی» ولسوال کشک کهنه در گفتگو با تلویزیون چکاد می‌گوید که هم اکنون داکتران و...