جاوید صمیم :  ۷ سایت خدمات ۳G در نیمروز به زودی افتتاح می‌گردد

جاوید صمیم :  ۷ سایت خدمات ۳G در نیمروز به زودی افتتاح می‌گردد

جاوید صمیم بارک رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت نیمروز می‌گوید که به اساس تقاضای شهروندان نیمروز یکی از شرکت‌های مخابراتی جهت بلند بردن سطح کیفیت خدمات ۳G ، قرار است ۷ سایت دیگر را در ولایت نیمروز نصب...