رد اتهام اختلاس توسط رییس خدمات پُستی روسیه

رد اتهام اختلاس توسط رییس خدمات پُستی روسیه

به ارتباط اتهاماتی که می‌گوید دمیتری ستراشنوف رییس خدمات پُستی روسیه در سال ۲۰۱۴ مکافات بیش از حد بدست آورده‌است، تحقیقات جنایی به راه انداخته شده‌است. او امروز در مسکو به خبرنگاران گفت که وضعیت ماحول این تحقیقات...