ارائه خدمات به ۲ هزار معلول در حوزه غرب افغانستان

ارائه خدمات به ۲ هزار معلول در حوزه غرب افغانستان

مسئولان در کمیته صلیب سرخ در هرات می‌گویند که این مرکز سالانه برای ۲ هزار معلول جنگی و غیر جنگی خدمات ارائه می‌کند.   سید اومی شایان مسئول بخش ارتوپیدی کمیته صلیب سرخ در هرات گفت که این اداره روزانه برای ۲۵۰ تا ۴۰۰...