نیروهای دولتی هند مانع رساندن خدمات طبی به زخمیان در کشمیر شدند

نیروهای دولتی هند مانع رساندن خدمات طبی به زخمیان در کشمیر شدند

یک گروه فعال طبی می‌گوید، نیروهای امنیتی هند دیروز با گشودن آتش بر آمبولانس‌ها و مانع شدن از عبور وسایط نقلیۀ عاجل از رسانیدن خدمات طبی به مظاهره کننده‌گان زخمی جلوگیری کردند. در جریان زد و خوردهای پنج ماهه بین نیروهای...