نگرانی از وضعیت ارایه خدمات صحی در بادغیس

نگرانی از وضعیت ارایه خدمات صحی در بادغیس

نمایندگان مردم بادغیس در مجلس نمایندگان وضعیت صحی در این ولایت را تاسفبار می‌خوانند.   نمایندگان مردم بادغیس در مجلس نمایندگان می‌گویند که وضعیت صحی در مراکز صحی این ولایت وخیم است. عبدالرحیم رهین، نماینده بادغیس...