دستاورد سفر رییس‌جمهور به ولایت بلخ: ختم سیستم سرپرستی

دستاورد سفر رییس‌جمهور به ولایت بلخ: ختم سیستم سرپرستی

رییس جمهور در سفرش به ولایت بلخ با اعضای شورای ولایتی بلخ تعهد کرده است تا هر چه زودتر به سیستم سرپرستی در این ولایت خاتمه بدهد. افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ گفت که رییس جمهور در دیدار با نماینده‌گان شورای ولایتی بلخ...