خبر مرگ والی نام‌نهاد طالبان در بادغیس توسط جنگنده‌های بدون‌سرنشین

خبر مرگ والی نام‌نهاد طالبان در بادغیس توسط جنگنده‌های بدون‌سرنشین

گزارش‌ها از ولایت بادغیس حاکی از آن است که در عملیات هواپیماهای بدون‌سرنشین آمریکایی در این ولایت والی نام نهاد طالبان در بادغیس در ولسوالی آبکمری این ولایت کشته‌شده است. عبدالرؤوف تاج، فرمانده پولیس ولایت بادغیس در...