خبر فوری هرات

خبر فوری هرات

یک منبع خبری به تلویزیون چکاد گفته که شام امروز نیروهای امنیتی یک مخفیگاهی سلاح و مهمات مخالفان حکومت در ولسوالی گذره را کشف کردند. این منبع امنیتی گفت که این مخفیگاه دریک باغ موجود بوده است. جزئیات بیش‌تر بعداً نشر...