۵۳ خبرنگار و کارمند رسانه‌ی در جریان ۴ سال حکومت وحدت ملی جان باختند

۵۳ خبرنگار و کارمند رسانه‌ی در جریان ۴ سال حکومت وحدت ملی جان باختند

نی یا دفتر حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان به تازگی اعلام کرده است که در جریان ۴ سال حکومت وحدت ملی، خبرنگاران در کشور تلفات سنگینی داشته اند.   عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفتر نی امروز به رسانه‌ها گفته که...