لت و کوب یک خبرنگار از سوی رئیس جامعه مدنی در تخار

لت و کوب یک خبرنگار از سوی رئیس جامعه مدنی در تخار

مسئولان در نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا دفتر (نی) می‌گویند که یک خبرنگار تلویزیون ملی در ولایت تخار مورد لت و کوب قرار گرفته است.   نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان امروز چهارشنبه ۱۶ جوزا،...