خبرنگار تلویزیون ملی در زابل به قتل رسید

خبرنگار تلویزیون ملی در زابل به قتل رسید

محمد یعقوب شرافت، خبرنگار تلویزیون ملی در شهر قلات مرکز ولایت زابل با شلیک گلوله از سوی فرد مسلح ناشناس به قتل رسید. اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان (نی) اعلام کرده که شام روز یکشنبه یک مهاجم مسلح پس از شلیک...