برای اولین بار ۶ خبرنگار افغان برای آموزش خبرنگاری در جنگ به ترکیه رفتند

برای اولین بار ۶ خبرنگار افغان برای آموزش خبرنگاری در جنگ به ترکیه رفتند

برای اولین بار شش تن از خبرنگاران افغانستان برای آموزش خبرنگاری در جنگ به همکاری دفتر تیکا یا آژانس انسجام و همکاری‌های ترکیه به این کشور سفر کرده اند. شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی  و عبدالقیوم پدرام قاضی‌زاده...