خبرنگار آمریکایی: “پولیس کابل مرا در خانه‌ام زندانی کرده است”

خبرنگار آمریکایی: “پولیس کابل مرا در خانه‌ام زندانی کرده است”

برخلاف سایر شهروندان خارجی که در کابل به سر می‌برند و باوجود تهدیدهای امنیتی که مردم درشهر کابل با آن مواجه‌اند، خانم کورتنی بادی که شهروند آمریکا است، آزادانه در بازارهای کابل گشت و گزار می‌کرد و گزارش می‌ساخت. اما...