خبرنگاران هرات پیشاپیش روز بین‌المللی “ختم معافیت عاملان خشونت در برابر خبرنگاران” را تجلیل کردند

خبرنگاران هرات پیشاپیش روز بین‌المللی “ختم معافیت عاملان خشونت در برابر خبرنگاران” را تجلیل کردند

در این نشست ۲۶ قطعه عکس از خبرنگاران داخلی و خارجی که در طول چند سال گذشته در افغانستان کشته شدند نیزبه نمایش گذاشته شد. در این نشست یک پنل نیز اجرا شد که در آن روی چالش های فرا روی خبرنگاران و پیدا کردن راه حل های مناسب بحث...