شماری از خبرنگاران در هرات از عدم حضور مسئولان در کنفرانس‌های خبری شکایت دارند

شماری از خبرنگاران در هرات از عدم حضور مسئولان در کنفرانس‌های خبری شکایت دارند

شماری از خبرنگاران که به هدف پوشش کنفرانس خبری در مرکز مطبوعاتی مقام ولایت هرات جمع شده بودند، از عدم حضور یافت سرپرست ریاست ترانسپورت هرات سخت انتقاد نمودند.   آنان این رویداد را نشانه ای از نقض قانون حق دسترسی به...