شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی غور حمله بر تلویزیون شمشاد را تقبیح کردند

شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی غور حمله بر تلویزیون شمشاد را تقبیح کردند

شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی ولایت غور صبح امروز طی یک تجمع اعتراضی حمله دیروز مخالفان مسلح دولت به تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل را تقلیح نمودند.   این شمار از خبرنگاران و فعالان مدنی حمله بر این تلویزیون را حمله...