خبرنگاران رادیو داعش خبرنگاران ولایت ننگرهار را واجب القتل خواندند

خبرنگاران رادیو داعش خبرنگاران ولایت ننگرهار را واجب القتل خواندند

رادیوی گروه داعش یا "صدای خلافت" که در ننگرهار نشرات دارد، خبرنگاران آن ولایت را تهدید به مرگ کرده و آنان را واجب القتل خوانده است. شماری از خبرنگاران که نخواستند نامشان گرفته شود به صدای امریکا گفتند که مجریان رادیو صدای...