خبرنگاران خواستار ایجاد قطعه خاص نظامی شدند

خبرنگاران خواستار ایجاد قطعه خاص نظامی شدند

اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های کشور با نگرانی از تهدید علیه رسانه‌ها و کارمندان آن‌ها، خواهان ایجاد یک قطعه خاص برای تأمین امنیت رسانه‌ها شد. اعضای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های کشور، امروز در نشست خبری در کابل از...