خبرنگاران حوزه غرب افغانستان: حمله به رسانه‌ها جنایت جنگی شمرده می‌شود

خبرنگاران حوزه غرب افغانستان: حمله به رسانه‌ها جنایت جنگی شمرده می‌شود

در نشستی که امروز در دفتر ساحه‌ای نی در هرات (حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان ) برگزار شد خبرنگاران رسانه‌های طلوع ، یک، و رسانه‌های محلی و بین‌المللی هرات حضور داشتند و هشدار گروه تروریستی طالبان را به...