خاک رباط‍ سنگی، ولسوال نام‌نهادطالبان در ولسوالی قادس بادغیس را بلعید

خاک رباط‍ سنگی، ولسوال نام‌نهادطالبان در ولسوالی قادس بادغیس را بلعید

ملا اعلم، ولسوالی نام نهاد طالبان در ولسوالی قادس ولایت بادغیس روز گذشته در ولسوالی رباط سنگی هرات کشته شد. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی پولیس هرات به خبرنگار چکاد گفت که این فرمانده طالبان دریک عملیات مشترک نظامیان افغان...