انتقاد مجلس از نشر گزارش خانۀ آزادی

انتقاد مجلس از نشر گزارش خانۀ آزادی

مجلس نمایندگان نشر گزارش خانه آزادی را غیر عادلانه توصیف می‌کند. شماری از نمایندگان این مجلس، از هییت اداری مجلس خواستند تا به گونۀ جدی با انتشار کنندگان این گزارش برخورد نمایند. ظاهر قدیر، معاون اول مجلس که ریاست جلسه...