خانواده کودک به قتل رسیده در هرات خواهان عدالت هستند

خانواده کودک به قتل رسیده در هرات خواهان عدالت هستند

اعضای خانواده کودک ۸ ساله که بعد از انجام فعل لواط با چاقو به قتل رسیده است، از نهادهای عدلی و قضایی خواهان اجرای عدالت هستند.   این درحالیست که عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پولیس هرات گفت که روز گذشته، دو تن را به ظن قتل یک...