بیش از هزار خانواده در فراه تحت کمک‌های صلیب سرخ قرار گرفتند

بیش از هزار خانواده در فراه تحت کمک‌های صلیب سرخ قرار گرفتند

برای بیش از ۱۳۰۰ خانواده آواره در ولایت فراه از سوی اداره صلیب سرخ کمک‌های غذایی و غیره غذایی توزیع شد.   «حیات الله بهیر» نماینده صلیب سرخ در فراه می‌گوید که این کمک‌ها برای خانواده‌های متاثر از جنگ در مناطق "دهک،...