برای ۱۱۵ خانواده آواره در فراه مواد غیرغذایی توزیع شد

برای ۱۱۵ خانواده آواره در فراه مواد غیرغذایی توزیع شد

مقام‌ها در ولایت فراه می‌گویند که ۱۱۵ خانواده آواره در این ولایت تحت کمک‌های ریاست مهاجرین وعودت کننده گان این ولایت و موسسه یونسیار قرار گرفتند.   «رحم الدین ریگوال» رییس مهاجرین و عودت کننده گان فراه گفت که این...