۱۲۰۰ خانواده فراهی به علت نبردها به هرات آمده اند

۱۲۰۰ خانواده فراهی به علت نبردها به هرات آمده اند

مسئولان اداره امور مهاجرین وعودت کنندگان فراه می‌گویند که بیش از ۱۲۰۰ خانواده از ساکنان این ولایت به دلیل نبردها به ولایت هرات آمده اند.   «رحم‌الدین ریگوال» رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان فراه در گفتگو با...