خانواده عفیف جمشیدی از رسیدگی به پرونده ترور وی ناراضی اند

خانواده عفیف جمشیدی از رسیدگی به پرونده ترور وی ناراضی اند

خانواده عفیف جمشیدی عضو فقید شورای ولایتی هرات که چندی پیش از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد روز گذشته با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان دیدار کرده و از عدم رسیدگی به پرونده قتل جمشیدی ابراز نارضایتی...