بیش از ۵۰۰ خانواده به دلیل خشکسالی و ناامنی در بادغیس آواره شدند

بیش از ۵۰۰ خانواده به دلیل خشکسالی و ناامنی در بادغیس آواره شدند

شماری از ساکنان ولسوالی‌های ولایت بادغیس به دلیل خشکسالی و نبود امنیت آواره شده اند.   این آوارگان می‌گویند به خاطر اینکه جان شان را در نبردها و یا از گرسنگی از دست ندهند خانه و کاشانه خود را ترک کرده و به مرکز بادغیس...