صدها خانواده از اثر حملات طالبان در ولسوالی آبکمری بادغیس آواره شدند

صدها خانواده از اثر حملات طالبان در ولسوالی آبکمری بادغیس آواره شدند

صدها خانواده از اثر حملات و تهدید‌های افراد وابسته به طالبان مسلح در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس آواره شده اند. آنان که تعداد شان به بیش از ۲۰۰  خانواده می‌رسد، می‌گویند که از دو روز به این طرف در نتیجه حملات و تهدیدهای...