برای ۳۵۰ خانواده آواره در فراه بسته‌های کمکی توزیع شد

برای ۳۵۰ خانواده آواره در فراه بسته‌های کمکی توزیع شد

برای ۳۵۰ خانوده آواره داخلی در فراه ازسوی کمشنری سازمان ملل متحد در امور  پناهندگان بسته‌های کمکی زمستانی توزیع گردید.   مسئولان محلی در فراه می‌گویند، این کمک‌ها شامل  ۲۰۰ دالر آمریکایی و چهار تخته کمپل...