صدها خانواده آواره در فراه کمک دریافت کردند

صدها خانواده آواره در فراه کمک دریافت کردند

به بیش از یک هزار  ۸۰۰ خانواده آواره در ولایت فراه کمک صورت گرفت.   رحم الدین ریگوال، رییس اداره مهاجرین ولایت فراه در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که هم اکنون بیش از ۵ هزار خانواده به دلیل تهدیدات امنیتی از محل اصلی...