برای ۸۴ خانواده آواره در غور کمک‌های زمستانی توزیع شد

برای ۸۴ خانواده آواره در غور کمک‌های زمستانی توزیع شد

برای ۸۴ خانواده آواره‌ی غوری که از ولسوالی‌ها و روستاهای مناطق مختلف این ولایت می‌باشند، کمک‌های زمستانی توزیع شد.   این اواره گان داخلی که از ولسوالی‌های تیوره، غلمین،‌ چهارسده و شهرک غور می‌باشند،‌ روز گذشته...