برای بیش از ۹۰ خانواده آواره غلمین کمک های غیر غذایی توزیع شد

برای بیش از ۹۰ خانواده آواره غلمین کمک های غیر غذایی توزیع شد

برای بیش از ۹۰ خانواده آواره منطقه غلمین در فیروزکوه کمک‌های غیر غذایی توزیع شد. عبدالروف غفوری، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور می‌گوید، با همکاری سایر نهادهای دولتی برای بیش از ۹۰ خانواده آواره شده کمک‌های...