برای برخی از خانواده‌های فقیر ۱۵ دستگاه سه‌چرخه در فراه کمک شد

برای برخی از خانواده‌های فقیر ۱۵ دستگاه سه‌چرخه در فراه کمک شد

برای برخی از خانواده‌های فقیر ۱۵ دستگاه سه‌چرخه در فراه کمک شد برای ۱۵ خانواده بی‌بضاعت در ولایت فراه از سوی یک موسسه همکار در بخش مساعدت با فامیل‌های بی‌بضاعت کمک صورت گرفت.عبدالصمد صالحی، یک‌تن از اعضای شورای...