خانواده‌های شهدا در هرات: حکومت به وضعیت زندگی ما توجه نکرده است

خانواده‌های شهدا در هرات: حکومت به وضعیت زندگی ما توجه نکرده است

شماری از خانواده‌های شهدا در ولایت هرات خواهان توجه بیشتر حکومت در زمینه برآوره شدن نیازهای نخستین شان هستند.   آنان با از دست دادن عزیزان شان در وضعیت بد معیشتی به سر می‌برند و دولت را به بی توجهی در این زمینه متهم...