خانواده‌های بی‌جاشده در تخار و فراه، کمک دریافت کردند

خانواده‌های بی‌جاشده در تخار و فراه، کمک دریافت کردند

اداره امور مهاجرت و عودت کنندگان ولایت فراه و تخار برای ۳۲۲ فامیل بیجا شده کمک‌های نهادهای همکار را توزیع نمودند. رحم‌الدین آمر امور مهاجرین ولایت فراه گفته است که برای ۵۰ خانواده که ۲ ماه پیش، از ولسوالی‌های بالا...