خانواده‌ای در هرات محاکمه شدند

خانواده‌ای در هرات محاکمه شدند

خانواده‌ای که با فریب دامادشان را به اتهام قتل همسرش به زندان فرستاده بودند، روز گذشته از سوی محکمه شهری هرات محاکمه شدند. عبدالقادر ۸ سال پیش به اتهام قتل همسرش از سوی نهادهای قضایی هرات به حبس دوام محکوم شد که در نهایت...