ایجاد خانه امن برای خبرنگاران در افغانستان

ایجاد خانه امن برای خبرنگاران در افغانستان

مسئولان در فدراسیون خبرنگاران افغانستان می‌گویند، برای حمایت از خبرنگارانی که در مناطق ناامن فعالیت دارند، خانه امن ایجاد خواهد شد.   فهیم دشتی، عضو این فدراسیون گفت، برای خبرنگارانی که در مناطق ناامن فعالیت دارند،...