خانه تکانی اردوغان به افغانستان رسید

خانه تکانی اردوغان به افغانستان رسید

در ادامه موج بازداشت مقام های نظامی ترکیه بعد از کودتای نافرجام در این کشور، دو فرمانده نظامی این کشور که در افغانستان فعالیت می‌کردند بازداشت شدند. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده است که جنرال جاهد باقر و سنر توپوچ دو...