نخستین عضو خاندان شاهی کویت اعدام شد

نخستین عضو خاندان شاهی کویت اعدام شد

بر بنیاد گزارش رسانه‌های دولتی کویت، هفت نفر به شمول یک عضو خانواده حاکم این کشور اعدام شدند. این افراد در حالی اعدام شدند که کویت از سال ۲۰۱۵ به این سو کسی را اعدام نکرده است. خبرگزاری‌های این کشور اطلاع می‌دهند که این...