شاهزاده جاپانی به‌خاطر ازدواج با فرد معمولی باید خاندان سلطنتی را ترک نماید

شاهزاده جاپانی به‌خاطر ازدواج با فرد معمولی باید خاندان سلطنتی را ترک نماید

گزارش‌ها از جاپان حاکی است که شاهزاده ماکو، به‌خاطر ازدواج با فرد معمولی باید خاندان سلطنتی را ترک نماید. خانم ماکو هم اکنون ۲۵ سال سن دارد و با هم‌صنفی دوران دانشگاه‌‌اش می‌خواهد که در آینده نزدیک ازدواج...