خارجیان گروه داعش را در ولایت‌های جوزجان و سرپل آموزش نظامی می‌دهند

خارجیان گروه داعش را در ولایت‌های جوزجان و سرپل آموزش نظامی می‌دهند

مقام‌ها محلی در ولایت‌های جوزجان و سرپل از افزایش فعالیت گروه داعش در این ولایت‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و از مقام‌های بلند رتبه دولتی می‌خواهند که گام‌های عملی در زمینه ریشه کردن داعش در این ولایت‌ها بردارند. این...