خاخام‌ها: “آب آشامیدنی فلسطینیان را آلوده سازید”

خاخام‌ها: “آب آشامیدنی فلسطینیان را آلوده سازید”

خاخام‌های اسرائیلی در فتوایی جدید از شهرک‌نشینان خواسته است تا با آلوده کردن آب آشامیدنی فلسطینیان باعث کوچ آن‌ها از روستاها و مناطقشان شوند. بنا بر اعلام دفتر "دفاع از زمین و مقاومت در برابر شهرک‌سازی" “شلومو ملمید”...