حکومت کشور درباره حمله طالبان مسلح به پاسگاه ارتش ملی در ولسوالی غورک قندهار تحقیق می‌کند

حکومت کشور درباره حمله طالبان مسلح به پاسگاه ارتش ملی در ولسوالی غورک قندهار تحقیق می‌کند

بر اساس گزارش ها وزارت دفاع کشور هیئتی را برای مشخص کردن جزئیات حمله طالبان مسلح به پاسگاه ارتش ملی در ولسوالی غورک قندهار و تلفات ناشی از آن موظف کرده‎است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت هر چند در مورد ارقام دقیق تلفات این...