حکومت: عاملان حمله به خبرنگاران مجازات می‌شوند

حکومت: عاملان حمله به خبرنگاران مجازات می‌شوند

شماری از مقام‌های حکومتی هشدار داده‌اند که گروه‌های هراس افگن به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند روند آزادی بیان و اطلاع‌رسانی در کشور را خفه بسازند. احمد ضیا مسعود، نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور حکومت‌داری خوب در مراسم...